خانه / ۱۳۹۴ / مرداد

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۴

کانالهای ترجیحی(روشهای ترجیحی) Representational System

VAK-Triangle

ما اطلاعات را از دنیای بیرون توسط حواس پنجگانه بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی و بویایی دریافت و به مغز منتقل میکنیم. دراین بین به یکی از حواس تمرکز و توجه بیشتری داشته و از طریق آن حس اطلاعات را بهتر و با جزئیات بیشتردریافت میکنیم به این حس کانال یا ...

ادامه نوشته »

اینیاگرام کاربردی

enneagram1

اینیاگرام یا تیپهای نه گانه شخصیتی مربوط به سالهای دور بوده و بسیاری ریشه ی آن را به عارف مشهور مولوی یا رومی منسوب می نمایند، که در اواسط قرن بیستم جرج ایوانویچ گرجیف با تشکیل گروه “جویندگان طریق حقیقت” در سفر به کشورهای یونان، مصر، ترکیه، افغانستان، هند، تبت ...

ادامه نوشته »

درآمدی بر اناگرام

eneagramm

انا گرام یا مکتب نه شخصیتی (اینیاگرام) از واژه یونانی (ἐννέα ) (ennea)، به معنی “نه” و (γράμμα ) (gramma) ، به این معنی “نوشته شده است” و یا “کشیده” ، یک مدل از شخصیت شناسی انسانی در علوم روانشناختی می باشد

ادامه نوشته »

تاریخچه NLP

برنامه ریزی عصبی کلامی NLP

NLP  ابتدا در دهه ۷۰ توسط ریچارد بندلر و جان گریندر بوجود آمد. ریچارد یک دانشجوی رشته ریاضی و گشتالت درمانی و جان استاد زبانشناسی دانشگاه کالیفرنیا سانتا کروز بود. 

ادامه نوشته »