خانه / ۱۳۹۴ / شهریور

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۴

سطوح منطق ان ال پی (NLP)

سطوح منطق (NLP)

سطوح منطق  NLP با الهام از گرگوری باتسون بر اساس کار برتراند راسل در منطق و ریاضیات؛ توسط رابرت دیلتز و تاد اپستاین توسعه داده شده است که در طراحی یک طرح عملی برای تغییر بسیار مفید است.

ادامه نوشته »