خانه / ۱۳۹۴ / شهریور

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۴

کیفیت های فرعی یا submodalities

vakog

در برنامه ریزی عصبی کلامی علاوه بر اینکه به ارتباط ما با اطرافیان و تعامل بین ما و دنیای خارج می پردازیم، به ارتباط ما با ما خودمان نیز توجه می شود. در کیفیت های فرعی یا submodalities به رابطه درونی خودمان و چگونگی برقراری ارتباط ذهن و روابط داخلی ...

ادامه نوشته »